Untitled 5

tashkhis

2012 11 06 14430373

مرحله ی اول تشخیص ارتودنسی را خودتان آغاز کنید:

داشتن اطلاعات در مورد مشکلاتی که نیاز به درمان ارتودنسی دارند و زمان مناسب برای شروع این درمان در هر یک از این موارد می تواند کمک بزرگی برای به دست اوردن ایده آل ترین نتایج درمانی باشد و از بسیاری از مشکلات بعدی جلوگیری کند.لذا شایع ترین مشکلات ارتودنسی همراه با عکس هایی از این مشکلات قبل و بعد از درمان(که از بیماران مراجعه کننده به مطب اینجانب می باشند)و زمان شروع درمان توضیح داده خواهد شد.برای یک تشخیص اولیه دندان هارا در حالتی که به طور معمول روی هم قرار می گیرند و دندان های عقبی جفت می شوند قرار دهید و چنانچه به وجود هر یک از موارد زیر مشکوک شدید جهت تشخیص قطعی به متخصص ارتودنسی مراجعه نمایید.

     
  
  
 
Dr Kharazi