Untitled 5

درمان ارتودنسی در بزرگسالان

درمان ارتودنسی در بزرگسالان

بیماران بزرگسال نیز همانند کودکان و نوجوانان و جوانان می توانند از مزایای درمان ارتودنسی بهره مند شوند. در واقع تعداد افراد بزرگسالی که درمان ارتودنسی انجام می دهند در تمامی دنیا و از جمله ایران در حال افزایش است و درصد قابل توجهی از بیماران ارتودنسی را تشکیل می دهد. درمان ارتودنسی در بزرگسالان می تواند برای ایجاد دندان های مرتب و ظاهر مناسب صورت انجام گیرد و یا در بعضی موارد برای ایجاد موقعیت مناسب تر دندان ها برای انجام سایر اعمال دندانپزشکی مانند درمان های پروتز و جایگزین کردن دندان ها از دست رفته به کار می رود. به هر حال پس از مراجعه به متخصص ارتودنسی وضعیت بافت های اطراف دندان و... بررسی می شود و در صورت تأیید شدن، درمان ارتودنسی می تواند آغاز شود.

قبل از درمان خانم 28 ساله

بعد از درمان با کشیدن دندان از فک بالا

Dr Kharazi