Untitled 5

درمان های ارتودنسی ـ جراحی

زمان انجام این درمان ها غالباً بعد از سن 18 سالگی می باشد و موارد تجویز این درمان ها شامل مشکلاتی است که به قدری شدید هستند که به تنهایی با ارتودنسی قابل درمان نیستند. بعضی از این موارد چنانچه در سنین پایین قبل از اتمام دوره بلوغ درمان می شدند به خوبی به درمان های ارتودنسی جواب می دادند ولی عدم انجام درمان در زمان مناسب باعث می شود که در سنین بالاتر این شدت مشکلات نیاز به درمان های توأم ارتودنسی و جراحی داشته باشند. در این موارد ارتودنسی دندان ها را برای انجام عمل جراحی فک آماده می کند و سپس جراحی انجام می شود و بعد از آن درمان ارتودنسی به مدت کوتاه تری ادامه می یابد تا درمان کامل شود.

قبل از درمان خانم 19 ساله

بعد از درمان ارتودنسی و جراحی

نگهداری درمان:

بعد از اتمام درمان ارتودنسی هنوز مرحله مهمی در پیش است و آن نگه داری نتایج درمانی است که به کمک پلاک های نگه دارنده متحرک و یا نگه دارنده های ثابت انجام می گیرد که هر کدام مزایای خود را دارند و انتخاب آنها به نظر و تجربه ی ارتودنتیست معالج بستگی دارد.

نگه دارنده ی متحرک فک بالا و پایین

نگه دارنده ی ثابت فک پایین

درمان ارتودنسی در بزرگسالان

بیماران بزرگسال نیز همانند کودکان و نوجوانان و جوانان می توانند از مزایای درمان ارتودنسی بهره مند شوند. در واقع تعداد افراد بزرگسالی که درمان ارتودنسی انجام می دهند در تمامی دنیا و از جمله ایران در حال افزایش است و درصد قابل توجهی از بیماران ارتودنسی را تشکیل می دهد. درمان ارتودنسی در بزرگسالان می تواند برای ایجاد دندان های مرتب و ظاهر مناسب صورت انجام گیرد و یا در بعضی موارد برای ایجاد موقعیت مناسب تر دندان ها برای انجام سایر اعمال دندانپزشکی مانند درمان های پروتز و جایگزین کردن دندان ها از دست رفته به کار می رود. به هر حال پس از مراجعه به متخصص ارتودنسی وضعیت بافت های اطراف دندان و... بررسی می شود و در صورت تأیید شدن، درمان ارتودنسی می تواند آغاز شود.

قبل از درمان خانم 28 ساله

بعد از درمان با کشیدن دندان از فک بالا

درمان های استتاری در نوجوانان و جوانان

پس از اینکه جهش رشدی بلوغ اتفاق می افتد اگرچه رشد صورت ادامه دارد ولی برای تصحیح مشکلات رشدی فک بسیار ناچیز است بنابراین راه های درمانی ممکن عبارتست از جابجا کردن دندان ها برای پوشاندن (استتار) اختلاف بین دو فک.

 جلوتر بودن فک بالا نسبت به فک پایین در سنین بعد از بلوغ

در این حالت چون امکان تغییر رشد فک پایین وجود ندارد یکی از راه های معمول کشیدن دندان آسیای کوچک اول فک بالا و عقب دادن دندان های فک بالا است. البته در بعضی موارد می توان بخصوص با همکاری خود بیمار از روش های غیر کشیدن دندان نیز بخوبی استفاده کرد. این درمان برای موارد خفیف تا متوسط می تواند قابل قبول باشد.

قبل از درمان دختر 15 ساله بدون کشیدن دندان

بعد از درمان

جلو بودن فک پایین نسبت به فک بالا در سنین بعد از بلوغ

درمان ارتودنسی برای موارد خفیف این حالت می تواند مطلوب باشد ولی موارد متوسط تا شدید نیاز به درمان جراحی فک خواهند داشت.

قبل از درمان پسر 22 ساله

بعد از درمان

 

درمان ارتودنسی موارد بینابینی border line

بعضی موارد هستند که شدت مشکل زیاد است و تصحیح آن با درمان ارتودنسی سخت ولی غیرممکن نیست و بدون انجام جراحی فک می توان نتایج درمانی را به صورت نسبی و در حد قابل قبول به دست آورد.

قبل از درمان پسر 16 ساله

بعد از درمان

درمان های ارتودنسی در نوجوانان در سنین قبل و در حین بلوغ

در این حالت فک بالا بیشتر از 2ـ1 میلیمتر جلوتر از فک پایین قرار گرفته است و مقدار این اختلاف می تواند از مقادیر خفیف تر تا شدیدتر متغیر باشد. در این حالت اکثر اوقات فک پایین عقب تر از حد معمول قرار گرفته و رشدش کمتر از حد نرمال می باشد که در نمای نیم رخ صورت بخوبی قابل مشاهده است و فک بالا نیز می تواند تا حدی جلوتر از موقعیت طبیعی خود قرار گرفته باشد.

قبل از درمان دختر 11 ساله

بعد از درمان با پلاک فانکشنال

زمان شروع درمان:

 ایده آل ترین زمان درمان انجام آن در طی دوران بلوغ و قبل از پایان یافتن جهش رشدی دوران بلوغ می باشد یعنی تقریباً سن 10ـ11 سالگی برای دختران و 12 سالگی برای پسران است (در موارد شدیدتر درمان باید زودتر آغاز شود.) زیرا در این زمان چون فک در حال رشد است می توان رشد آن را تغییر داده و هدایت کرد و با استفاده از پلاک های ارتودنسی خاصی (پلاک فانکشنال) فک پایین را جلو آورده در موقعیت مطلوب قرار داد و این امر بر روی زیبایی صورت و روابط فک و دندان ها اثر بسیار مطلوبی می گذارد و نیز احتمال کشیدن دندان را به نحو چشمگیری کم می کند.

جلوتر بودن فک پایین نسبت به فک بالا

در این حالت فک پایین یا به شکل لب به لب با دندان های بالا و یا جلوتر از دندان های فک بالا قرار گرفته است. این حالت به علت رشد بیش از حد فک پایین و یا کمبود رشد فک بالا و یا هر دوی اینها اتفاق می افتد.

قبل از درمان دختر 12 ساله

بعد از درمان

زمان شروع درمان:

 به محض تشخیص این حالت سریعاً به نزد متخصص ارتودنسی مراجعه کنید. بهترین زمان شروع درمان در سنین پایین و قبل از 8 سالگی است زیرا هر چه سن بالاتر برود اختلاف فک بالا و پایین شدیدتر شده و احتمال موفقیت درمان ارتودنسی ضعیف تر و احتمال نیاز به جراحی فک در آینده (در سنین بالای 18 سالگی) بیشتر خواهد شد. به هر حال در سنین قبل از بلوغ هنوز در بسیاری از موارد امکان انجام موفقیت آمیز درمان ارتودنسی وجود دارد ولی در موارد شدیدتر حتی در سنین پایین نیز امکان موفقیت درمان ضعیف بوده و نیاز به جراحی فک در آینده تقریباً قطعی خواهد بود.

مشکلات openbite (باز بودن دندان های فک بالا و پایین)

در این حالت فضایی از نظر عمودی بین دندان های فک بالا و پایین مشاهده می شود که به علت عاداتی مانند مکیدن طولانی مدت انگشت و یا در نتیجه رشد بیش از حد عمودی فک روی می دهد.

قبل از درمان در پسر 10 ساله با مشکل جلو بودن فک پایین

همراه با open bite

بعد از درمان

زمان شروع درمان:

 چنانچه عادت مکیدن انگشت وجود دارد باید سریعاً قطع شود و برای بررسی دقیقتر به متخصص ارتودنسی مراجعه شود زیرا از مواردی است که درمان باید سریعتر آغاز شود و قبل از پایان دوره بلوغ اقدامت درمانی انجام شود وگرنه درمان آن بسیار مشکل خواهد شد و احتمال نیاز به جراحی فک در آینده وجود خواهد داشت.

Dr Kharazi