Untitled 5

دندان های نامنظم

از شایع ترین مشکلاتی هستند که نیاز به ارتودنسی را ایجاد می کنند. مشکل کمبود فضا هم به شکل دندان های نامنظم و هم به شکل کمبود فضا جهت رویش تمامی دندان های دائمی خود را نشان می دهد.

قبل از درمان

دختر 16 ساله

بعد از درمان

همراه با کشیدن یک دندان آسیای کوچک فک بالا

زمان شروع درمان

بهتر است در زمانی که ترکیبی از دندان های شیری و دائمی در دهان وجود دارد به متخصص ارتودنسی مراجعه شود، زیرا ممکن است در مواردی لازم باشد که درمان ارتودنسی به منظور افزایش فضا جهت رویش دندان ها و یا دلایل دیگر در این زمان آغاز شود.

Dr Kharazi