Untitled 5

کراس تک دندانی یا دو دندانی (رابطه تقاطعی)

چنانچه در حالت معمول بستن دهان مشاهده نمودید که یک یا دو دندان جلوی فک بالا در پشت دندان های جلوی فک پایین قرار می گیرد حتماً سریعاً به متخصص ارتودنسی مراجعه نمایید.

تک دندانی

قبل از درمان پسر 8 ساله

بعد از درمان

 با پلاک های متحرک قبل از شروع درمان ارتودنسی ثابت

 

دو دندانی /قبل از شروع درمان دختر 10 ساله

بعد از درمان

زمان شروع درمان:

 از مواردی است که باید درمان سریعاً آغاز گردد و دندان های جلوی فک بالا به موقعیت صحیح هدایت شوند زیرا که خطر سایش لبه دندان و نیز تحلیل لثه دندان جلوی فک پایین وجود دارد.

Dr Kharazi