Untitled 5

درمان های ارتودنسی ـ جراحی

زمان انجام این درمان ها غالباً بعد از سن 18 سالگی می باشد و موارد تجویز این درمان ها شامل مشکلاتی است که به قدری شدید هستند که به تنهایی با ارتودنسی قابل درمان نیستند. بعضی از این موارد چنانچه در سنین پایین قبل از اتمام دوره بلوغ درمان می شدند به خوبی به درمان های ارتودنسی جواب می دادند ولی عدم انجام درمان در زمان مناسب باعث می شود که در سنین بالاتر این شدت مشکلات نیاز به درمان های توأم ارتودنسی و جراحی داشته باشند. در این موارد ارتودنسی دندان ها را برای انجام عمل جراحی فک آماده می کند و سپس جراحی انجام می شود و بعد از آن درمان ارتودنسی به مدت کوتاه تری ادامه می یابد تا درمان کامل شود.

قبل از درمان خانم 19 ساله

بعد از درمان ارتودنسی و جراحی

نگهداری درمان:

بعد از اتمام درمان ارتودنسی هنوز مرحله مهمی در پیش است و آن نگه داری نتایج درمانی است که به کمک پلاک های نگه دارنده متحرک و یا نگه دارنده های ثابت انجام می گیرد که هر کدام مزایای خود را دارند و انتخاب آنها به نظر و تجربه ی ارتودنتیست معالج بستگی دارد.

نگه دارنده ی متحرک فک بالا و پایین

نگه دارنده ی ثابت فک پایین

Dr Kharazi